Vi kan løse de fleste opgaver

Hos Murermester Ask Askholm har vi en bred vifte af kompetencer. Det skyldes mange års erfaring og en bredt sammensat skare af dygtige og erfarne murere. Vi har stor erfaring med oprindelige, indeklimavenlige byggematerialer, sunde for huset og beboerne. Vi kalder dem også 0-allergihuse, da de er bygget i materialer, som modvirker væksten af skimmel og svampe.

Generelle kompetencer:

Nybyggeri, også nye bindingsværkshuse
Tilbygninger og nybygninger med Scanoton-teglblokke (www.scanoton.dk)
Tagarbejde
Facadearbejde
Trapper
Opførelse af almennyttige boliger og private udlejningsejendomme
Sikring af skybrudstruede kældre i sommerhuse og huse
Renovering af kældre
Flise- og klinkearbejde i bad og køkken med allergivenlig kalkmørtel
Kalkarbejde, også på gasbeton, gips, kalk/sandsten (vi benytter kulekalk, se www.svendborgkulekalk.dk)
Sprøjtepudsning af lofter og vægge
Påføring af hurtigthærdende, fiberholdigt 12-timers mørtel
Påføring af diffusionsåben renoveringsmaling
Nybygning og renovering
Opførelse af skorstene og nedsænkning af Isokern til isolering af skorsten
Vandexbehandling: Fugtspærring i sokler samt indvendig fugtisolering af vægge og gulve
Støbning af betontrapper

Kompetencer, private boligejere

Nybyggeri
Indeklimaforbedringer
Badeværelsesrenovering, fliser, gulve, klinker
Trapper, støbte betontrapper, murede trapper
Tagarbejde, nylægning og renovering
Tagunderstrygning
Tilbygninger og udvidelser
Reparationer og renoveringer af fredede huse
Reparationer og renoveringer af bindingsværkshuse
Opførelse af nye bindingsværkshuse
Fundamenter, evt. oversvømmelsessikrede med ”gummihud” mod skybrud, også til sommerhuse

Kompetencer, kirker

Tagarbejde, herunder renovering af tage
Kalkarbejde (www.svendborgkulekalk.dk)
Gulve
Trapper
Murværk
Kirkemure

Kompetencer, herregårde og historiske bygninger

Tagarbejde, nylægning og renovering
Understrygning af meget store tage
Murværk
Trapper, herunder betontrapper
Detaljearbejde
Bindingsværk

Kompetencer, arkitekter og bygherrer

Rådgivning om brugen af og salg af Scanoton-teglblokke. (www.scanoton.dk)
Rådgivning om brugen af og salg af kulekalk. Læs mere her: www.svendborgkulekalk.dk
Renovering af historiske bygninger
Renovering af kirker
Renovering af herregårde og slotte
Renovering af boligblokke
Nybyggeri
Store opgaver

Profil | Kompetencer

Godt at vide: Vore svende har mange kompetencer

Svendene hos Murermester Ask Askholm har en bred vifte af kompetencer. Det skyldes mange års erfaring og en bredt sammensat skare af dygtige og erfarne murere.